Use case: Elektronische patiëntendossiers in de VS: Best practice voor de infrastructuur en onderzoeksdatabase

Elektronische patiëntendossiers in de VS: Best practice voor de infrastructuur en onderzoeksdatabase 

#bestpractice #EHR #data #infrastructure #data4life #researchplatform #cuc1

Waar?

  • Op afstand, backend use case

Wie?

  • Smart4Health ontwikkelteam (Data4Life, ISMMS)

Wat?

  • Wij gebruiken een “best practice” systemstructuur van elektronische patiëntendossiers in de VS om deSmart4Health data-infrastructuur te voorzien van informatie.
  • In de toekomst, zodra genoeg mensen data hebben gedoneerd, zal de data uit het Amerikaans elektronisch patiëntendossier, en het onderzoek dat daarmee is gedaan, onderzoek use cases introduceren welke toegepast kunnen worden op het Smart4Health Onderzoeksplatform.

Waarom?

  • Leren hoe de Smart4Health data-infrastructuur gebouwd en geïmplementeerd moet worden.
  • Onderzoeksdoelen stellen doelen op basis van beschikbare use cases met betrekking tot elektronische patiëntendossiers.

Hoofdpartners