Dienst en functies

De Smart4Health-dienst biedt u verschillende functies waarmee u uw persoonlijke gezondheidsgegevens kunt beheren en selectief kunt delen. Na het registratieproces wordt u doorgestuurd naar een scherm dat u een overzicht geeft van de verschillende functies die ‘MyHealthview’, ‘Mob.E.Health’, ‘MyTrusted’, ‘MyTime’, ‘MyWork’ en ‘MyScience’ worden genoemd. Omdat deze functies deel uitmaken van lopende ontwikkelingen, zullen ze in de loop van de tijd worden toegevoegd, gewijzigd en verfijnd met behulp van feedback van gebruikers.

MyTrusted

U kunt uw patiëntendossier delen met uw dierbaren of de diagnose van de specialist delen met uw huisarts. Bijvoorbeeld wanneer uw moeder zorg nodig heeft of uw man net een operatie heeft ondergaan. Zodra u toegang krijgt tot hun gegevens kunt u zien welke beslissing de arts heeft genomen, of hoe het er met hun gezondheid voor staat. U kunt uw patiëntendossier op een eenvoudige manier delen met mensen die u vertrouwt, terwijl u tegelijkertijd volledig regie houdt over tot welke gegevens zij toegang hebben en hoe lang, of het nu gaat om de patiëntgegevens voor een eerstehulparts, een recept voor de apotheek of volledige toegang voor uw echtgeno(o)t(e).

MyTrusted

Met deze functie kunt u al uw gezondheidsgegevens delen met mensen die u vertrouwt. U beslist welke gegevens en welke informatie u met wie (bv. zorgverstrekkers of familieleden) wilt delen. De functie geeft ook helder aan wie toegang heeft gehad tot welke gegevens.

MyHealthView

Kijk zelf hoe uw cholesterol is veranderd sinds u elke dag bent gaan wandelen. Waarom zou alleen uw arts toegang moeten hebben tot de resultaten van uw bloedonderzoek, röntgenfoto’s of tot cijfers over ziekte en gezondheid? Met MyHealthView kunt u niet alleen uw patiëntendossier en door u gebruikte geneesmiddelen inzien en beheren, maar kunt u uw gezondheidsgegevens ook analyseren. Door de verandering in uw bloedwaarden of longvolume over een bepaalde periode te monitoren, krijgt u inzicht in gezondere voeding en het effect van lichaamsbeweging.

MyWork

Met deze functies heeft u de mogelijkheid om zelf aangemaakte (gezondheids)gegevens te verzamelen, op te slaan en te overzien. Dit kunnen gegevens zijn die komen van apps en draagbare sensoren (bv. gezondheidsapps, fitnesstracker, enz.), maar ook gegevens die u op uw werkplek zou kunnen verzamelen (bv. polsbandje, stappenteller, etc.).

Mob.E.Health

Met deze functie kunt u vooraf belangrijke informatie definiëren (zoals medicatie, allergieën, enz.), die in verschillende talen wordt vertaald. In onverwachte situaties kan deze informatie dan gedeeld worden met iemand die een snelle inschatting moet maken van uw gezondheidstoestand. U kunt de inhoud en toegangsrechten tot deze belangrijke informatie op elk moment wijzigen.

MyScience

Deze functie biedt de mogelijkheid om uw gezondheidsgegevens te schenken aan de wetenschap. Hiervoor moet u wel een aparte toestemming geven. Daarin kunt u het doel van uw gegevensverstrekking selecteren, beslissen of u uw volledige gegevens of slechts een deel ervan wil schenken, en of u opnieuw gecontacteerd wilt worden om te leren over de resultaten van het onderzoek (algemene resultaten van de onderzoekspopulatie). Na het toestemmen met de schenking van de gegevens bestaat er ook de mogelijkheid om de toestemming terug in te trekken.