Colofon

Hasso Plattner Institute for Digital Engineering gGmbH
Prof.-Dr.-Helmert-Str. 2-3
14482 Potsdam, Duitsland
Tel.: +49(0)331 5509-4844
Fax: +49(0)331 5509-129
E-mail: info@smart4health.eu
Website: www.hpi.de

Gemachtigde Managing Directors:
Prof. Dr. Christoph Meinel

Handelsregister: Rechtbank van Potsdam
Handelsregisternr.: HRB 12184

Verantwoordelijk voor de inhoud:
Attila Wohlbrandt

Redactie:
Smart4Health Consortium

Webdesign:
potsdamwebdesign.de

Tekst:
Smart4Health Consortium

Juridische informatie:
Smart4Health consortium controleert en actualiseert de informatie op haar website voortdurend. Ondanks de grootst mogelijke zorgvuldigheid kunnen wij niet uitsluiten dat sommige gegevens inmiddels verouderd zijn. Daarom kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de weergegeven informatie. Hetzelfde geldt voor alle andere webpagina’s die via een hyperlink bereikbaar zijn. Het consortium is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites die via dergelijke links bereikbaar zijn. Bovendien behoudt het consortium zich het recht voor om wijzigingen of aanvullingen aan te brengen in de getoonde informatie. De inhoud en structuur van de Smart4Health-website zijn auteursrechtelijk beschermd. De reproductie van informatie of gegevens, in het bijzonder het gebruik van teksten, tekstfragmenten of illustratiemateriaal, vereist onze voorafgaande toestemming.

Privacyverklaring:
Zie voor meer informatie onze privacyverklaring.

Gegevensbeschermingsbeleid
De consortiumpartners van het Smart4Health project zijn verantwoordelijk voor alle interne content van de website. Neem in geval van kritiek en/of op- of aanmerkingen met betrekking tot de content contact op met Dr. Attila Wohlbrandt (attila.wohlbrandt(at)hpi.de).

Dr. Attila Wohlbrandt
Projectmanager
Digital Health Center
Rudolf-Breitscheid-Str. 187 | 14482 Potsdam, Duitsland

Hasso Plattner Institute Campus Griebnitzsee | University of Potsdam
Prof.-Dr.-Helmert-Straße 2 – 3 | 14482 Potsdam, Duitsland

Hasso Plattner Institute for Digital Engineering gGmbH
Rechtbank van Potsdam, HRB 12184
Management: Prof. Dr. Christoph Meinel

Copyright
Op deze website en de inhoud ervan is het Duitse auteursrecht van toepassing. Ongeoorloofde reproductie buiten de strikte beperkingen van het auteursrecht is verboden zonder schriftelijke toestemming van het consortium.

Aansprakelijkheid voor de beschikbare content
Er wordt geen enkele claim gedaan met betrekking tot de juistheid, bruikbaarheid of volledigheid van de op deze plaats beschikbare content. De juridische informatie is niet-bindend, maar heeft een informatief karakter, zonder dat er enige garantie wordt gegeven ten aanzien van de juistheid ervan.

Aansprakelijkheid met betrekking tot links
De externe links naar aanbiedingen van derden die naar de content van de betreffende aanbieders leiden, zijn niet van het consortium. Deze links zijn als zodanig herkenbaar aan de context of zijn apart gemarkeerd. Het consortium heeft geen enkele invloed op de content die daar wordt aangeboden en neemt deze content door middel van de links niet over als zijn eigen content.

Fotocredits
Het auteursrecht van alle cijfers en foto’s berust bij het Smart4Health-consortium, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.