Physiosense-gebruikershandleiding

We hebben de PhysioSense gebruikershandleiding voor open access gepubliceerd. Het helpt burgers bij het gebruik van de PhysioSense app in het kader van het Smart4Health project.
Gratis downloaden op ZENODO: https://zenodo.org/record/7007285 (externe link)